LIJEKOVI ZA PČELE

DIJAGNOSTIKA VARROE DESTRUCTOR U PČELINJOJ ZAJEDNICI

Kritičan broj grinje Varroa destructor koji za posljedicu može imati slabljenje, odnosno preživljavanje pčelinje zajednice je oko 3.000. Postoje različite dijagnostičke metode: od ispiranja pčela, posipanja pčela šećerom u prahu, prirodne smrtnosti varoe, promatranja samih pčela na okviru sa leglom, praćenja antivarozne podnice i dr.

Kontrolu prirodnog dnevnog pada provodimo tako da brojimo otpale varoe na podnici u periodu kroz 7 dana i zatim dobiveni broj podijelimo sa sedam. Jedna varoa dnevno (period legla) na podnici govori nam da u pčelinjoj zajednici imamo različit broj varoe tijekom sezone od ožujka do rujna. Ako je pčelar tijekom svibnja/lipnja utvrdio više od 5 varoa dnevno na podnici, preporuča se što brža zaštita protiv varooze nakon vrcanja meda.

Otklapanjem trutovskog legla pčelarskom vilicom utvrđuje se odnos između otvorenih i invadiranih trutovskih kukuljica. Dobiveni broj nam govori o postotku invadiranih trutovskih stanica. Treba pregledati do 200 trutovskih kukuljica u fazi ružičastih očiju. Invadiranost od 5 – 10 % je blaga i ne treba provoditi raniji tretman. Međutim, ako tijekom svibnja/lipnja imamo više od 25 % invadiranih trutovskih stanica preporuča se što brža zaštita protiv varooze nakon vrcanja meda (u Istri i Dalmaciji tretiranje protiv varoe je obavezno ako se utvrdi stupanj invadiranosti od 15 %).

Za posipanje šećera u prahu po pčelama s dvostrukim prosijavanjem kao mjera se koristi plastična posuda 120 ml koja se napuni s pčelama (40 – 50 g pčela sakupljačica). Pčele treba stresti s mednog okvira odmah do legla u plodištu. U drugu posudu 800-900 ml (sa sitom na vrhu kroz koje pčele ne mogu proći) stave se 2 jušne žlice (oko 35 g) šećera u prahu. Pčele se brzo prebace iz manje posude u veću posudu sa šećerom i nježno tresemo posudu oko 60 sekundi. Nakon toga odložimo veću posudu na stranu i pričekamo 3 minute te zatim snažno protresemo i ispraznimo sadržaj posude kroz sito na njezinom vrhu na drugo sito te nastavimo prosijavati još nekoliko minuta. Veličina rupica na drugom situ ne smije biti veća od varoe. Radi lakšeg brojanja varoe preporuča se, nakon završetka prosijavanja, istresti sadržaj na bijeli papir kako bi točno utvrdili broj prisutne varoe.

Pčelarske udruge najčešće dogovaraju zajednički termin kada će njihovi članovi tretirati svoje zajednice propisanim antivaroznim sredstvima, ali se trude informirati i neregistrirane pčelare na području djelovanja strukovne organizacije kako bi svi skupa bili učinkovitiji u borbi protiv najvećeg neprijatelja naših pčela.

IZRAČUN POSTOTKA RASTVORA MRAVLJE KISELINE ZA POTREBE ANTIVAROZNOG TRETIRANJA

Pitanje: na koji način spraviti rastvor, recimo 60% -tne MK, ako imamo na raspolaganju 98%-tnu MK? Primjer: trebamo 1.500 ml (litru i pol) 60% – tnog rastvora MK, a posjedujemo 98% – tnu MK. Znamo da se u 1.500 ml 98% – tne MK nalazi 1.470 ml 100% – tne MK (1.500ml 98% – tne MK x 0,98 = 1.470 ml 100% – tne MK).

Postavimo omjere:
98% : 1.500 ml = 60% : X ml. Iz ove postavke slijedi: 98% x X ml = 60% x 1500 ml.
Rješavamo jednadžbu: X = (60 x1500) : 98 = 918.36 ml. Izračunom smo dobili da nam treba 918,36 ml 98% – tne MK koju ćemo uliti u 581,64 ml vode da bi dobili potrebnu količinu od 1.500 ml 60 % – tne MK.

Napomena: Malo x označava znak množenja, veliko X je znak za nepoznanicu, u našem slučaju potrebnu količinu 98% – tne MK koju miješamo sa potrebnom količinom vode da dobijemo ukupno 1500 ml rastvora MK.

Nikola Sitar, pčelar amater

Popis veterinarsko-medicinskih proizvoda (VMP) odobrenih za upotrebu u pčelarstvu u Republici Hrvatskoj 2019. godine objavljen je na Internetskim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, a kratak pregled, farmaceutski oblik, farmakoterapijsku grupu i djelatnu tvar je u nastavku:

rat protiv varoe se nastavlja 2.

VARROMED je veterinarsko-medicinski proizvod – disperzija za suzbijanje varooze medonosnih pčela na bazi mravlje kiseline i dihidrata oksalne kiseline u veljači 2017. odobrena je za stavljenje u promet na cijelom teritoriju EU od strane European Medicines Agency, te se kao takav ne mora nalaziti na popisu VMP-a Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane RH. Uz osnovne kontraindikacije (Ne primjenjivati tijekom cvjetne paše!) i opće mjere opreza pri radu s ovim sredstvom, savjetuje se redovito provjeravanje prisutnosti matice, no i izbjegavanje ometanja košnica nekoliko dana nakon primjene proizvoda.

Doza:

Dobro protresite prije uporabe. Dozu je potrebno pažljivo prilagoditi veličini kolonije (vidi tablicu doziranja). Odredite veličinu kolonije i broj zauzetih prostora za pčele koje je potrebno tretirati i odaberite potrebnu količinu proizvoda. Primjenjuje se slijedeći režim doziranja: za zajednice koje broje 5.000 – 7.000 pčela doza je 15 ml; za zajednice sa 7.000 – 12.000 pčela doza je 15 – 30 ml; za zajednice od 12.000 – 30.000 pčela doza je 30 – 45 ml, a za zajednice više od 30.000 pčela doza je 45 ml VarroMeda.

Primjena VarroMeda na osnovi prethodno navedenog režima doziranja primjenjiva je samo za košnice s okomitim okvirima, kojima se može pristupiti odozgo jer tretiranje pčela u drugim vrstama košnica nije ispitano. Višedozni spremnik ima stupnjevitu doznu ljestvicu za precizno doziranje.

Učestalost tretmana:

Za tretmane u proljeće ili jesen možda će biti potrebna ponovljena primjena u vremenskim razmacima od 6 dana, pri čemu ponavljane primjene treba provoditi samo prema padu grinja sukladno tablici u prilogu.

Varromed doze

Savjeti za ispravnu primjenu

Vrijeme primjene: proizvod je potrebno primjenjivati prvenstveno u vrijeme kada pčele manje lete (kasno poslijepodne, u večernjim satima). Tama olakšava distribuciju proizvoda među pčelama. Kako bi se izbjeglo predoziranje pojedinih pčela, potrebno je voditi računa o tome da se VarroMed jednakomjerno primjenjuje na pčele, osobito u zimskom klupku. VarroMed se ne smije primjenjivati tijekom cvjetne paše ili kada su komore za med pričvršćene za košnicu. Prije uporabe proizvod mora imati temperaturu od 25 od 35 °C te se mora dobro protresti. Preporučljivo je ukloniti voštane mostove između gornjih šipki prije primjene proizvoda. Ne podižite okvire tijekom primjene i otprilike tjedan dana nakon posljednjeg tretmana. Potrebno je pratiti smrtnost grinja kako bi se utvrdila razina infestacije varoom u košnici: treba voditi evidenciju o padu grinja na podnici košnice prije prvog tretmana te do najviše 6 dana nakon svakog tretmana. Sve kolonije koje se nalaze na istom mjestu potrebno je istodobno tretirati kako bi se rizik od ponovne infestacije smanjio na najmanju moguću razinu.

IZVOR: www.ema.europa.eu/docs/hr 

apivar namjena

APIVAR 500 mg – NAČIN PRIMJENE

U svaku košnicu treba promjeniti 2 trake (1 g amitraza po košnici) na slijedeći način:

 • odvojiti 2 spojene trake
 • vrpcu u obliku slova V na traci povući prema van
 • gurnuti svaku traku između vrhova 2 okvira unutar plodišta ili pčelinjeg klupka pazeći da razmak između 2 trake bude najmanje 2 okvira. Trake treba postaviti tako da pčelama bude omogućen pristup objema stranama trake.NAČIN PRIMJENE APIVAR

Alternativno, trake se mogu objesiti pomoću rupice koja se nalazi iznad vrpce u obliku slova V, koristeći mali klinčić (čačkalicu ili vješalicu) fiksiran na okvir. Ukoliko je tijekom primjene VMP-a leglo malo ili se uskoro očekuje proizvodnja meda, trake se mogu ukloniti nakon 6 tjedana. Ako je leglo razvijeno, trake u košnici treba ostaviti 10 tjedana te ih potom ukloniti. U slučaju da su trake usred perioda liječenja prektivene propolisom i /ili voskom, preporuča ih se nježno izgrebati pčelarskim alatom. Tada ih ponovno treba vratiti u košnicu, te ako je potrebno, premjestiti kako bi bile postavljene u skladu s gore navedenim uputama (u slučaju promjena u plodištu ili klupku pčela). Preporučuje se VMP primijeniti nakon uklanjanja nastavaka za med poslije zadnjeg prikupljanja meda (kasno ljeto/jesen) i prije no što započne proljetna proizvodnja meda. Preporučuje se nadzirati infestaciju kako bi se odredilo najbolje vrijeme za primjenu VMP-a. (IZVOR: www.veterinarstvo.hr )

Oksalna kiselina u zaštiti pčela naslovnica

Zimsko tretiranje pčelinjih zajednica oksalnom kiselinom

Prema preporuci  stručnjaka iz pčelarstva ali i iskusnih pčelara za zimsko tretiranje protiv varoe treba se koristiti oksalna kiselina (etan-dikiselina-dihidrat, kristal), kao takva spada u obećavajuću metodu suzbijanja varoe kod pčela iz nekoliko razloga: cijena je povoljna, lako je dostupna na tržištu, ne uzrokuje nikakvu toksičnost kod pčela, ne ostavlja rezidue u pčelinjim proizvodima, jednostavna je za primjenu i skladištenje, uz mjere opreza potpuno je sigurna za pčelara, kod pravilne primjene ne postoji gubitak matice kao kod nekih drugih metoda suzbijanja. Prema propisima EU,upotreba oksalne  kiseline dozvoljena  je u bio i eko pčelarstvu. Oksalna kiselina lako se otapa u vodi i u malom postotku prirodan je sastojak meda.

Obavezno zimsko tretiranje

Prema programu  kontrole i suzbijanja varoe za 2017. godinu hrvatski pčelari dužni su voditi evidenciju o zimskom tretiranju, a to je ujedno i preporuka od strane Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane. Za evidenciju pčelari imaju Obrazac 1 u koji upisuju podatke korištenja određenog sredstva,datum isteka karenca,naziv korištenog pripravka, serijski broj količina i ime i prezime osobe koja je uradila tretiranje. U zimskom tretiranju  pčelar upisuje datum tretiranja, datum prve kontrole (sedam dana prije upotrebe sredstva), broj otpalih varoa,druge kontrole(sedam dana poslije upotrebe sredstva),treće kontrole (četrnaesti dan nakon upotrebe sredstva) i četvrte kontrole (dvadeset prvi dana nakon upotrebe sredstva).

Oksalna kiselina ne prolazi kroz vosak, pa neće ubiti varou u poklopljenom leglu. U vezi toga tretiranje oksalnom kiselinom pokazalo se djelotvorno u pčelinjim zajednicama kada nema legla  i intenzivno se upotrebljava u Europi, SAD-u i Novom Zelandu.  Oksalna kiselina štetna je ako se proguta,udiše ili apsorbira kroz kožu. Razrijeđena ima smanjeno djelovanje. Istraživanja su pokazala ako se koristi vrlo mala doza kiseline,ista će oštetiti rilce varoe i na taj način spriječiti će sisanje hemolimfe na pčeli. Ovo zajedno sa oštećenjem aparata za disanje ubija varou.  Upotreba oksalne kiseline mora biti samo kao dio procesa objedinjene borbe protiv varoe. Ovo se bazira na znanju da varoa neće biti potpuno uništena u pčelinjoj zajednici ali može biti držana ispod nivoa koji uzrokuje oštećenje pčelinje zajednice.

Što nam treba?

Destilirana voda, šećer, oksalna kiselina, posuda za miješanje otopine, izvor topline (plinsko ili električno kuhalo), zaštitne rukavice, zaštitna maska za lice, posuda (boca) za čuvanje pripremljene otopine, dozator za aplikaciju, sredstva za dezinfekciju ruku i korištene opreme poslije urađene aplikacije.

Kako se priprema otopina?

Prema iskustvu  gospodina Antonija Naneti,pčelarskog stručnjaka iz Italije,pčelari mogu slobodno raditi omjer otopine prema slijedećim parametrima: jedna litra destilirane vode, jedan kilogram šećera i 100 grama oksalne kiseline. Jedna litra vode daje zapreminu 1000 ml, jedan kilogram šećera 600 mililitra (0,6 litre) i 100 grama oksalne  100 mililitra (0,1 litra), što sve skupa čini zapreminu od cca 1700 mililitra (1,7 litre). Sa tom količinom otopine pčelar može uraditi aplikaciju na oko 50 (po zajednici ide, zavisno od jačine od 25 do 35 ml otopine) do 60 pčelinjih zajednica.

Pčelar prvo mora uraditi zaštitu ruka i lica, upotrebom zaštitne rukavice i maske za lice. U posudu (veličina zavisi o broju pčelinjih zajednica) od cca 3 litre usipa vodu, koju zagrijava na 36 do 37 stupnjeva doda šećer koji se u toploj vodi otopi, poslije toga uz lagano miješanje pčelar dodaje oksalnu kiselinu. Pripremljena otopina  ulijeva se u boce od cca 1 do 2 litre, koje su prije toga dobro izolirane da brzo ne gube temperaturu.

Primjena doziranja oksalne kiseline po ulicama

Najbolje vrijeme za apliciranje oksalne kiseline je kada više nema  legla u pčelinjoj zajednici. Pčelarima je najbolje da prate vremensku prognozu, kada  bude jutarnja (ove godine kontinentalni dio 31.listopad) temperatura ispod nule, onda treba izbrojati do 21. dan jer više nema legla u pčelinjoj zajednici, te mogu slobodno od 22. dana uraditi zimsko tretiranje . Za apliciranje treba odrediti dan kad je velika vlaga u zraku, samo na taj način produženo je djelovanje otopine oksalne kiseline, jer je ista hidroskopna, ako je manje vlage u zraku, oksalna se brži osuši i ne djeluje na varou. Otopinu je najbolje aplicirati po pčelama kada je jutarnja temperatura do plus 5 stupnjeva jer su  pčele još u klubetu. Za brzo i djelotvorno apliciranje oksalnom kiselinom u hladno jutro najbolje je da rade dvije osobe: jedna osoba otvara košnicu, druga osoba aplicira otopinu po ulicama gdje su pčele i to maksimalno između ulica po pet  mililitra.  Ako na primjer zajednica zauzima šest ulica, za to je potrebno maksimalno 30 mililitra otopine.  Druga osoba koja je uradila aplikaciju uzima u dozator otopinu za slijedeću zajednicu, za to vrijeme prva osoba zatvara košnicu i priprema otvaranje slijedeće košnice.

Poslije završetka aplikacije, pčelar mora korištena sredstva očistiti po DPD (dobroj pčelarskoj praksi), korištene zaštitne rukavice i masku odložiti za sanaciju.

Napomena: budite oprezni prilikom tretmana oksalnom kiselinom i upotrebljavajte je isključivo jednom godišnje kada nema legla u pčelinjoj zajednici!

IZVOR:  www.radilica-osijek.hr

važna obavijest za pčelare

OBAVIJEST PČELARIMA U ISTRI U VEZI VMP-a ZA SUZBIJANJE VAROE U 2016. GODINI

         Prema Pravilniku o provedbi mjera nacionalnog pčelarskog programa u vezi prava pčelara na potporu za nabavu veterinarsko-medicinskih proizvoda  svaki registrirani pčelar je obvezan tretirati pčelinje zajednice VMP protiv varoe koji je na javno objavljenoj listi lijekova odobrenih u Republici Hrvatskoj  (Thymovar, ApiGuard, ApiLife Var, Check Mite +, Bayvarol). VMP je pčelar obvezan nabaviti putem veterinarske ljekarne registrirane za promet VMP-a prema svom koncesijskom području. Lijek izdaje zaposlenik u ljekarni prema receptu – obveznom pratećem dokumentu koji potpisuje veterinar kao nadležna odgovorna osoba u veterinarskoj stanici. Izdavatelj lijeka je obvezan svakom pčelaru po plaćanju istog dati fiskalizirani račun na kojem stoji: ime i prezime pčelara, OIB i adresa stanovanja ili R-1 račun za OPG-e s naznačenim načinom plaćanja (gotovinski, virmanski, kartično) Ovaj se račun zajedno s popunjenim obrascem na kojem su svi podaci (žiro-račun i dr.) šalje na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ulica grada Vukovara 269 d, 10 000 Zagreb do 20. svibnja 2016. Nakon ovog datuma pčelarima se neće priznati računi i neće moći ostvariti povrat sredstava! Preslik računa i izvorni recept je pčelar obvezan sačuvati, te ga po potrebi dati na uvid nadležnoj inspekciji prilikom kontrole na pčelinjaku uz praznu ambalažu odloženu nakon aplikacije lijeka na zasebno mjesto.

Registrirana veterinarska ljekarna na području djelovanja Udruge pčelara Bujštine, UP Buzet, UP „Lipa“ Pazin i P „Nektar“ Poreč je veterinarska ljekarna i ambulanta VET K & K u Umagu, Joakima Rakovca 10 d. Vlasnik i direktor gospodin Krešimir Pavlović, univ.mag.vet.med. je ponudio VMP po slijedećem cjeniku:

 • THYMOVAR (5 x 2 trake = za 5 pčelinjih zajednica)

aktivna tvar: Thymol (15 g po traci),  za tretiranje jedne pčelinje zajednice su potrebne 2 trake,

karenca za med: 0 dana

MPC po jednom pakiranju …………..130,00 kn

 • APIGUARD ( 2 gela od 50 g za jednu pčelinju zajednicu)

aktivna tvar: thymol (50 g gela sadrži 12,5 g thymola), za tretiranje jedne zajednice potrebna su 2 gela,

karenca za med: 0 dana

MPC po jednom pakiranju …..……160,00 kn

 • CHECK MITE +(5 x 2 trakice = za 5 pčelinjih zajednica)

aktivna tvar: Kumafos (1,36 mg po traci), za tretiranje jedne zajednice su potrebne 2 trake,

karenca za med: 0 dana

MPC po jednom pakiranju ……….133,00 kn

 • BAYVAROL(5×4 trakice = 20 trakica u pakiranju)

aktivna tvar: Flumetrin 3,6mg po traci, za tretiranje jedne pčelinje zajednice su potrebne 4 trake,

karenca za med: 0 dana

MPC po jednom pakiranju ……….135,00 kn

Narudžbu daje svaki pčelar pojedinačno osobnim dolaskom u veterinarsku ljekarnu Umag ili njihovu poslovnicu u Poreču uz ostavljanje obvezne akontacije20 % od ukupnog iznosa po računu. Narudžbu potvrđuje svojim potpisom na listi narudžbi. Ovlaštena osoba u  veterinarskoj ljekarni dogovara datum isporuke kada je pčelar obvezan platiti ostatak i preuzeti naručeni lijek.

 Naknadnih promjena što se tiče izbora lijeka nema!

Narudžbe s akontacijom se skupljaju zaključno do 7. svibnja 2016.

Krajnji rok za isporuku naručenog lijeka je: 10. svibnja 2016.

Pčelari kojima je bliže Poreč, mogu lijekove naručiti i u poslovnici VET K & K  Jože Šurana 12 (tel: 052/ 452- 928). Detaljnije informacije na telefon: 052/741-725 ili mob: 098/398-003 Krešimir Pavlović, univ.mag.vet.med. 

varooa van iz moje kuće

LISTA ODOBRENIH VETERINARSKO-MEDICINSKIH PROIZVODA U RH

Hrvatski pčelarski savez obavještava sve pčelare u Republici Hrvatskoj da obrate pozornost na listu VMP-a (lijekova za suzbijanje varoze) odobrenu od strane nadležnih institucija zbog mogućnosti refundacije računa u 2015. godini. Naime, povrat novca možete ostvariti samo kupnjom VMP-ova odobrenih i registriranih u Republici Hrvatskoj. To su: Thymovar , Apiguard , ApiLife var , Check Mite+ i Bayvarol.

api life var slika

APILIFE VAR je prvi registrirani  proizvod baziran na eteričnim uljima, razvijen u Italiji (Chemicals Laif Industria Bio-chimica iz Vigonze).   lijek koji se sastoji od mješavine 4 aktivna sastojka (timol, ulje eukaliptusa, kamfor i Levomentol). ApiLife Var je prirodno rješenje za profilaksu i liječenje u borbi protiv varoe pčela (Varroa Destructor ). Sredstvo se ne smije koristiti u pašnoj sezoni – za vrijeme sakupljanja meda.

Sastav: 100g ApiLife Var sredstva sadrži:

 • Thymol natural crystals 74,08 g
 • Eucalyptus e.o. 16,00 g
 • Camphor natural crystals 3,70 g
 • Menthol natural crystals 3,70 g
 • Vermiculite support QS at 100 g

Primjena: ApiLife Var se koristi od kraja ožujka do kraja svibnja, odnosno krajem ljeta ili početkom jeseni. Prosječna dnevna temperatura mora biti iznad 12*C. Traka se vješaju između okvira na plodišnom nastavku. Ne preporučuje se sredstvo staviti na podnicu, jer se tako smanjuje učinak. Kada temperature prelaze 28*C potrebno je pčele naviknuti na miris sredstva – umetanjem jedne trake. Učinak u suzbijanju varooe: 92 – 97 %. Video-prikaz aplikacije možete pogledati na: http://www.youtube.com/watch?v=zLjoVsN9DpY

thymovar image

THYMOVAR je varocid na bazi eteričnih ulja švicarske tvrtke Andermatt Biocontrol AG iz Grossdietwila, a od nedavno je u ponudi tvrtke Genera iz Rakovog Potoka. Ekološki prihvatljiv proizvod, jer ne ostavlja štetne rezidue, a jednostavan za promjenu i primjenjiv na svim tipovima košnica.

Sastav: aktivna supstanca u preparatu Thymovar trake je prirodno eterično ulje timol kojim su natopljene trake (15 g po jednoj traci) i iz kojih postupno isparava unutar košnice pri 15 – 25 ⁰C tvoreći sublimat koji dovodi do otpuštanja i ugibanja nametnika varoe sa pčela.

Primjena:  Trake se postavljaju sredinom kolovoza na satonoše (ne preko otvorenog ili zatvorenog legla!). Prva aplikacija traje 4 tjedna, nakon čega slijedi odstranjivanje eventualnih ostataka prve i postavljanje druge trake na jednako vremensko razdoblje. Najbolja učinkovitost se postiže kada maksimalne dnevne temperature su između 20 ° C i 25 ° C tijekom liječenja. Reduced Smanjena product efficacy occurs if average temperatures fall below 15 °C during the treatment. učinkovitost proizvoda nastaje ako prosječna temperatura padne ispod 15 ° C. Ne primjenjivati ako je temperatura okoline prelazi 30 ° C. Treatment at temperatures in excess of 30 °C leads to increased stress and mortality of adult bees and brood. Tretiranje sredstvom na temperaturi iznad 30 ° C vodi u stres i može uzrokovati uginuće odraslih pčela i legla.  Sve košnice u pčelinjaka treba tretirati  u isto vrijeme kako bi se izbjegla grabež. Video-prikaz aplikacije možete pogledati na: http://www.youtube.com/watch?v=_USjxN6hr_k

lijekovi za pčele uvod

BORBA PČELARA PROTIV PČELINJIH BOLESTI uz pravilnu prihranu i druge aktivnosti dobre pčelarske prakse je ono što čini pčelarstvo plemenitim pozivom, jer tada on nije samo medar, već i čuvar zdravlja pčela.

LJETNO TRETIRANJE PČELA PROTIV VAROE

Varooza je nametnička bolest pčela i pčelinjeg legla čiji je uzročnik grinja Varroa destructor. Grinje su člankonošci poput kukaca (dakle i srodnici pčela), ali paučnjaci se razlikuju od kukaca jer imaju samo 2 dijela tijela (glavopršnjak i zadak), imaju 4 para nogu (iako njihove ličinke imaju 3 para poput kukaca, postupno se preobraze). Oplođene ženke žive na odraslim pčelama i hrane se hemolimfom, a jaja polažu uz poklopljeno leglo. Razvojni oblici grinje sišu krv ličinkama. Znaci bolesti se očituju i kod legla i kod odraslih pčela. Bolest traje dugo, a kad se razvije velik broj nametnika pčelinja zajednica slabi i na kraju propada. Više o ovoj bolesti možete pročitati na stranici «Učionica» u rubrici «Pitalica». Pošto je varooza raširena po čitavom svijetu i zbog činjenice da nanosi velike štete, predstavlja ozbiljan problem u pčelarstvu i zato se suzbija prema zakonu. Iako se ne može utjecati na sve pčelare da tretiraju svoje pčele u isto vrijeme istim preparatima na svom području , i ovdje ćemo apelirati da se svi držimo dobre pčelarske prakse, a to podrazumijeva aktivnosti pčelara u udrugama po uputama njihove krovne organizacije HPS-a.  Jedino zajedničkom akcijom, pomno odabranim lijekom i njegovom pravilnom primjenom uz stručni nadzor nadležnih službi je moguće uspješno suzbijati varoozu (kao i druge bolesti) na širem području. Sve udruge na jednom području u okviru državnih poticaja pčelarstvu dobivaju preparate preporučene za tekuću godinu u isto vrijeme (krajem proljeća) i pašni povjerenik dijeli lijekove prema prijavljenom broju pčelinjih zajednica. Istovremeno pčelari dobivaju i obrazac kontrole varoe koji treba ispunjen vratiti do rujna. Pčelari moraju osobno preuzeti lijek i potpisati obrazac. Suzbijanje varooze se vrši zimi (studeni, prosinac, siječanj), u proljeće (travanj, svibanj, lipanj) izrezivanjem trutovskog legla ili formiranjem novih nukleusa (iz osnovne zajednice oduzimamo po 3 okvira s leglom + 2 s medom i formiramo pomoćnu zajednicu koju tretiramo oksalnom kiselinom, dok je osnovna zajednica i dalje proizvodna do posljednjeg vrcanja)  i ljeti (srpanj, kolovoz, rujan). 

Prva ljetna zaštita se vrši 15. – 25 srpnja (odmah nakon vrcanja kestena, ličko-velebitske livade i suncokreta). Druga ljetna zaštita se vrši 10. – 25. rujna (odmah nakon zadnjeg vrcanja). Unutar pčelinje zajednice varou ćemo utvrditi kontrolom prirodnog dnevnog pada (brojanjem otpale varoe na podnici kroz 7 dana), otklapanjem trutovskog legla (pčelarskom vilicom) i ispiranjem pčela. U ljetnoj zaštiti pčelari se koriste mravljom i mliječnom kiselinom, dimnim preparatima (npr. Varolik) ili kontaktnim (npr. Varodal, Bayvarol), sredstvima na bazi timola (Apiguard) i dr. Do sada se u svijetu koristilo preko 200 različitih preparata u borbi protiv varoe. Preporuka Pčeline školice pčelarima početnicima ako već nisu članovi udruge je da se drže istih pravila koja važe za članove, te da uz njih na prvom tretiranju obavezno bude mentor ili iskusan pčelar. Naravno da je korištenje zaštitne opreme (rukavice, maskica, čizme) obavezno. 

VAŽNA NAPOMENA:lijekove protiv varoe ne smijemo koristiti tijekom medenja ili uoči vrcanja, jer postoji velika opasnost od kontaminacije pčelinjih proizvoda sa štetnim tvarima iz tih sredstava. U nastavku ćemo objasniti primjenu preparata preporučenih za ljetnu zaštitu.

lijekovi 1 

BAYVAROL TRAKE se primjenjuju za liječenje i dijagnostiku varooze, a dolaze u formi impregniranog lista koji sadrži 3,6 mg flumetrina. Proizvod dolazi u pakiranju 5 x 4 trake u aluminijskoj foliji i može ga se nabaviti u specijaliziranim trgovinama pčelarskim potrepštinama ili bolje snabdjevenim poljoprivrednim ljekarnama. Rok trajanja (neotvorenog pakiranja) je 4 godine. Lijek treba držati na suhom i tamnom mjestu, na temperaturi 15 – 25 *C. Foliju otvaramo neposredno prije upotrebe. Ako su pčelinje zajednice vrlo jake s više nastavaka primjenjujemo 4 trake po nastavku u središnjem prostoru košnice u kojem se pčele najčešće kreću, u razini granične linije legla i vijenca peludi. U normalne zajednica stavljamo 4 trake. Slabe zajednice, mlade i umjetne rojeve koji popunjavaju manje od ½ saća liječe se s 1 ili 2 trake. Tretman traje 15 do 35 dana (u uputama proizvođača stoji napomena: minimum 4 tjedna, maksimum 6 tjedana). Nakon toga se akaricidne trake vade iz košnice i spale. Dakle već korištene trake se ne smiju upotrebiti više puta, jer tada nisu efikasne! Kad varou želimo samo dijagnosticirati, prije stavljanja na podnicu stavljamo jedan čist bijeli papir, traku ostavljamo 24 sata u košnici nakon čega brojimo otpale grinje. Trake smještamo u sredini između okvira, u malo razmaknutim ulicama između saća (npr. 2. do 3. i 8. do 9. ulice) tako da se pčele mogu slobodno kretati s obje strane. Na gornjem dijelu trake se nalaze ručice koje na označenom mjestu u istom pravcu treba saviti tako da se traka objesi na njih, a oslanja se na satonoše dvaju okvira.

NAPOMENA: ove se trake nažalost nisu pokazale učinkovitima u prošloj pčelarskoj sezoni, pa je velik dio pčelara u regiji bio zbog toga ogorčen. Razlozi za to su višestruki, no Pčelina školica neće ulaziti dublje u ovu temu jer prije svega nastoji svoje čitatelje informirati što od lijekova protiv varoe ima na legalnom tržištu. Zahvaljujemo na razumijevanju, uredništvo “Pčeline školice”. 

lijekovi 2

OPREZ: Lijek se ne smije primjenjivati tijekom unosa nektara u košnicu. Lijek se ne smije primjenjivati istovremeno s drugim lijekovima protiv nozemoze ili varooze. Lijek ne smijemo držati ni kraće ni dulje od predviđenog vremena, jer nepridžavanjem točnih uputa proizvođača ćemo uzrokovati slabiju efikasnost aktivne tvari. Obavezno se držati propisa za zaštitu na radu. Ako proizvod dospije na kožu ili u oči potrebno je temeljito ispiranje vodom! Na istom principu djeluju i druga kontaktna sredstva (Varodal, Check Mite), samo što nisu PVC trake, već drveni štapići i natopljeni su drugom aktivnom tvari.

lijekovi 3

Akaricidni učinak imaju i neka eterična ulja (ulja intenzivnog mirisa nastala destilacijom vodenom parom iz biljaka ili dijelova biljaka) i njihove komponente. Od 3.000 različitih eteričnih ulja svega 150 ima praktičnu vrijednost, a tek neka su se pokazala djelotvornima u košnicama (Timol, Api Life Var, Thimovar). Većina eteričnih ulja su smjese više od 50 sastojaka od kojih neke kao rezidue u medu ili vosku mogu nepovoljno utjecati na okus ili učiniti med jedno vrijeme neprikladnim za upotrebu. No, već i sam tako intenzivan miris tih ulja je dominantan i može promijeniti okus meda, pa pčelari moraju biti izuzetno oprezni pri doziranju lijeka. Na bazi timola nastao je i APIGUARD GEL koji uz 12,5 g ulja sadrži i pomoćne tvari (poliakrilnu kiselinu, trietanolamin i pročišćenu vodu). Proizvod dolazi u obliku 50 g gela (popularno nazvanog: pašteta). Svaka pčelinja zajednica se tretira 2 x 50 g gela po košnici u razmacima od 2 tjedna, uz napomenu da se u jednoj godini pčele smiju tretirati najviše 2 puta. Timol u gelu djeluje inhalacijom (2/3 učinka) i kontaktno (1/3), ovisno o aktivnosti pčela i temperaturi u košnici.Način primjene: posudica s gelom se otvara tako da jedna strana ostane pričvršćena i takva se stavlja u sredinu košnice na vrh okvira (gel prema gore). Razmak između gela i krova mora biti minimum ½ cm. Zatim zatvaramo košnicu i tako ostavljamo 2 tjedna. Istodobno se tretiraju sve košnice na pčelinjaku. Na podnicu treba staviti čist nauljen papir koji će poslužiti kao hvatač grinja. Posudica ostaje u košnici dok u njoj ima gela. Nakon toga je uklanjamo, a papir s podnice spalimo. Efikasnost ovog lijeka je najbolja u kasno ljeto, naravno tek kad se izvrca med i smanji leglo. Zbog neujednačenosti učinka Apiguard ipak treba koristiti samo kao jednu od mjera borbe protiv varoe. U vrijeme tretiranja može doći do blagog nemira pčela, čak se može umanjiti razvoj mladog legla, ali to je prolazna pojava.

lijekovi 4

UPOZORENJE: ne preporučuje se pčele tretirati u vrijeme paše zbog promjene okusa meda! Liječenje se provodi neposredno nakon što se maknu nastavci s okvirima s medom! Ako su temperature više od 40 *C ili niže od 15 *C ne smijemo koristiti Apiguard. Pripravak se ne smije koristiti ni ako je aktivnost pčelinje zajednice slaba. U slučaju predoziranja u košnici može doći do komešanja, nemira i povećane smrtnosti. OPREZ: tijekom tretiranja obavezno se držati propisa zaštite na radu, tj. uobičajene zaštitne odjeće i obuće + gumene rukavice. Nakon završetka oprati ruke i dijelove tijela koji su slučajno došli u kontakt s gelom. Pripravak ima rok trajanja 3 godine u originalnoj ambalaži. Gel čuvati na suhom i tamnom mjestu, na hladnom (ali se ne smije smrznuti).

lijekovi 6

BORBA PROTIV VAROE: Druga ljetna zaštita

UVODNE NAPOMENE:

Ponovit ćemo osnovne upute i savjete najvećih autoriteta u pčelarskoj praksi naše zemlje. Suzbijanje varoe kao primarne opasnosti za zdravlje pčela i najveći uzročnik uginuća pčelinjih zajednica na širem području je moguća samo preporučenim lijekovima uz istovremenu primjenu svih pčelara u tom kraju, naravno prema uputama priloženim uz lijek. U suzbijanju varoe provodimo proljetnu zaštitu (biološku – izrezivanjem trutovskog legla, formiranjem nukleusa i dr.), ljetnu zaštitu(kontaktna ili dimna sredstva, kiseline) i zimsku zaštitu. U razdoblju paše, prilikom uzgoja matica i neposredno prije vrcanja NE SMIJEMO koristiti kemijske preparate protiv varooze, jer postoji velika opasnost od kontaminiranja pčelinjih proizvoda. Potrebno je istodobno tretirati sve zajednice na pčelinjaku, a također i zajednice u bližoj okolini. Ove se godine zbog ulaska Hrvatske u EU neki lijekovi za pčele povlače s tržišta i prodavat će se u specijaliziranim trgovinama isključivo do isteka zaliha, nakon čega im se registracija (dozvola za uporabu) više neće produžavati. Usprkos tome praksa pokazuje da se i dalje koriste preparati iz susjednih zemalja, pa je to razlog što ćemo ovdje opisati i njihovu pravilnu uporabu. I dok se prva ljetna zaštita vrši sredinom srpnja, ovisno o pašnim lokacijama, druga ljetna zaštita bi se trebala učiniti prema uputama HPS-a 15. – 25. rujna, nakon posljednjeg vrcanja meda.

lijekovi 5

CHECK MITE + je ektoparaziticid za lokalnu primjenu na bazi kumafosa (organofosfornog spoja) u vidu PVC-traka (jedna sadrži 1,36 g kumafosa i titanov dioksid kao pomoćnu tvar). Primjena: u svaku pčelinju zajednicu između okvira u području legla objese se po 2 trake koje će tu ostati 42 dana.Djelovanje: Kumafos se raspodjeli među pčelama socijalnim kontaktom. Varoa se truje kumafosom direktno (na odrasle oplođene ženke) ili indirektno (na njihova jajašca i ličinke u saću). Jamstvo suzbijanja varoe pomoću Check Mite leži u činjenici da tretman traje 3 – 4 x duže od reprodukcijskog ciklusa grinje u stadiju poklopljenog legla. Nuzpojave: Tijekom tretiranja ovim pripravkom postoji mogućnost poremećaja u uzgoju matica i nesenju jaja. Ako se Check Mite koristi višekratno postoji mogućnost da se pojavi rezistencija, pa ga treba koristiti naizmjence s drugim sredstvima (oksalnom kiselinom, amitrazom, flumetrinom i dr.) Da bi se otklonila mogućnost reinvazije, za pčelinje zajednice bez legla se preporuča dodatno tretiranje oksalnom kiselinom u prosincu. Prilikom višekratne primjene Check Mitom u vosku iz tretiranih košnica se nakuplja akaricid, pase preporuča saće zamijeniti svake 2 – 3, maksimalno 4 godine (svake godine valja zamijeniti 1/3 okvira sa saćem). Mjere opreza: pridržavati se uputa proizvođača, jer će 4 x veća doza (8 traka po zajednici) uzrokovati smrtnost kod radilica. U slučaju neodgovarajućeg rukovanja, može doći do trovanja (simptomi: suženje zjenica, drhtanje mišića, povraćanje, proljev), pa treba odmah potražiti medicinsku pomoć (antidot za jednu osobu: 0,2 – 0,5 ml 1%-tnom otopinom atropin sulfata intramuskulatorno). Rok valjanosti: 3 godine, čuvati u originalnoj ambalaži, na tamnom i suhom mjestu, pri temperaturi 15 – 25*C. 

VARODAL je kontaktno sredstvo ektoparaziticid (preparat za suzbijanje  parazita koji žive na tijelu domaćina-pčele) za tretiranje protiv varooze, poput Bayvarola ili Gabona. Ima sličan mehanizam djelovanja i način primjene, a razlika je u aktivnoj tvari koju sadržavaju. I dok je Bayvarol PVC-traka impregnirana flumetrinom, a Gabon vrpca izrađena od smjese polimera i impregnirana akrinatrinom, Varodal je akaricidni drveni štapić natopljen amitrazom. Na tržište dolazi u kartonskoj kutiji s 20 štapića u vakumiziranoj foliji. Jedan komad Varodala u 10 g težine sadrži amitraz i nosač – drveni štapić (200 x 20 x 5 mm). U originalnoj ambalaži rok valjanosti je 18 mjeseci. Čuva se na tamnom i suhom mjestu pri temperaturi do 25 *C. Neiskorištene štapiće se ne smije bacati u vodu, najbolje ih je spaliti odmah po vađenju iz košnice. Ako se lijek primjenjuje po uputama u prilogu, nema opasnosti da med postane higijenski neispravan, ali ako ga se koristi u većem broju od propisanog, predugo i još u vrijeme paše, aktivna tvar će zaostati u medu i ostalim pčelinjim proizvodima. Zato uvijek treba primijeniti samo toliko otopine  koliko je dostatno za jednokratno tretiranje. Također se Varodal ne smije koristiti ukoliko se usporedno pčele tretiraju s drugim akaricidima. Varodal koji je otvoren, a nije korišten, više nije djelotvoran. Također ako se štapiće drži prekratko, amitraz će imati slabiji učinak. Djelovanje: Varodal štapići su natopljeni amitrazom. Hodanjem po štapićima pčele dolaze u dodir s djelatnom tvari, a dalje se amitraz raspodjeli socijalnim kontaktom među pčelama. Na grinje Varroa Destructor neurotoksično (remeti prijenos podražaja), pa grinje postupno mijenjaju ponašanje, otpuštaju se s pčela, a neke i uginu. Amitraz umanjuje nesivost varoa, a snesena jaja su nevitalna. Učinkovitost pripravka je veća od 90 %. Vrijeme tretiranja: Štapiće se stavlja u košnicu krajem ljeta i ujesen (nakon završene paše) s ciljem zaštite tijekom zime ili u rano proljeće (prije početka paše). Tretiranje se vrši kada nema legla (ili je njegova veličina zanemariva) i kad nema unosa meda u košnicu. Dakle, Varodal se ne smije koristiti za vrijeme paše i kad je do paše preostalo manje od 14 dana, u košnicama  u kojima su okviri s medom za vrcanje i kada su pčele smanjile svoju aktivnost i kad su u zimskom klupku. Doza: po 1 štapić na košnicu (dakle: 1 pakovanje za 20 košnica). Način primjene: između 2 okvira gdje je najveća koncentracija legla, u malo razmaknute ulice u drugoj polovici okvira s leglom 26 dana (tijekom 2 ciklusa poklopljenog legla), između granične crte legla i vijenca peludi (npr. 2. do 3. i 8. do 9. ulice), istodobno sve košnice u pčelinjaku. Preporuka HPS-a:  2 štapića Varodala po zajednici koja zaposjeda 1 LR nastavak, odnosno 4 štapića za onu s 2 LR nastavka. Varodal se ostavlja u košnici 4 tjedna, nakon čega se štapići vade i pale. Štapići se ne smiju koristiti više puta! Oprez: pri rukovanju štapićima, obavezno koristiti zaštitne rukavice. Prilikom višekratne primjene Varodala mogu se u vosku nakupljati veće količine amitraza, pa se preporuča mijenjati saće svake 2-3 godine, kako bi se osigurao higijenski ispravan med.

VAROLIK je kontaktni ektoparazicid i akaricid produženog djelovanja na bazi amitraza dimljenjem ili prskanjem. 1 ml koncentrirane otopine sadrži 125 mg amitraza i 1 ml pomoćne tvari. Samogorivi dimni listići sadrže 25 mg kalijevog nitrata. Djelovanje: na varou varolik djeluje neurotoksično remeteći prijenos podražaja: grinje se polako otpuštaju s pčela, a snesena jajašca nisu više vitalna. Priprema za tretiranje: neposredno prije dimljenja sa svake strane košnice izvaditi po 1 okvir, ostali se razmaknu, a u sredini se ostavi slobodan prostor za umetanje praznog okvira  s tinjajućim listićem. Primjena: 3 x u razmaku od 5-7 dana, predvečer kada su sve pčele u košnici, a vanjska temperatura nije niža od 10*C. Za zajednice na 1 LR nastavku potrebne su 2 kapi varolika, za one na 2 LR nastavka 4 kapi. Listić natopljen pripravkom nakon 15 minuta osušen pričvrstimo čavlićem ili žicom da okomito visi na praznom okviru. Donji kraj listića se zapali, odmah potom ugasi i pusti da tinja. Dok listić tinja otvor na letu ne treba biti zatvoren, već sužen sat vremena (u slučaju posebno jake reakcije pčela, odmah raširiti otvor!) Sat nakon završenog dimljenja provjerimo da li je listić izgorio. Ako nije, najbolje je zapaliti novi. Postoji i uređaj za upuhivanje amitraza. Dijagnosticiranje: na podnicu košnice stavlja se hvatač varoe (čisti podložak) koji vadimo nakon 12 – 24 sati i kontroliramo broj otpalih nametnika. Prskanje: prvo se 15 kapi ukapa u 1 l čiste vode i dobro izmješa. Mliječno bijela emulzija (0,01 % amitraza) se potom sipa u posebne prskalice koje mogu stvarati vrlo sitne kapljice. Tim se prskalicama orošavaju kao sprejom izvađeni okviri s pčelama, leglom i maticom i stijenke košnice. Količina emulzije po jednoj strani okvira punim pčela ne smije biti veći od 30 ml. U vrijeme prskanja leto se ne sužava niti zatvara.  Mjere opreza: Tijekom 15 dana (3 x 5) izmjeni se jedna i pol generacija varoe i na taj se način pčele očiste od grinja. Tretiranje prskanjem (orošavanjem) je djelotvorniji, jer se amitraz duže zadržava na pčelama i saću. Bez obzira na način tretiranje se ne smije vršiti u pašnoj sezoni i dok ima legla (idealno bi bilo kraj studenog i početak prosinca), ali ako se primjenjuje u proljeće, onda to mora biti 14 dana prije početka paše. Radna emulzija se mora upotrijebiti u roku od 6 sati. Nuzpojave su slične kao kod prethodnog preparata (nakupljanje akaricida u vosku). AMITRAZ I NJEGOVI RAZGRADNI PRODUKTI SU VEOMA OTROVNI. ZATO NIJE DOZVOLJEN U ZEMLJAMA EU, A U HRVATSKOJ SE VAROLIK I VARODAL POVLAČE IZ PRODAJE 1. SRPNJA 2013.

lijekovi 7

MRAVLJA KISELINA se koristi za suzbijanje varooze tijekom bezpašne sezone kada su vanjske temperature 12 – 30*C. Za vrijeme tretiranja leto mora biti otvoreno! Kratkotrajna primjena: ako je vanjska temperatura zraka tijekom dana 12 – 20*C obavlja se tijekom dana, ako je 20 – 25*C ujutro ili naveče, a ako je 25 – 30*C rano ujutro. Spužvastu krpu (20 x 15 x 0,5 cm) pomoću štrcaljke ili menzure natopimo odgovarajućom količinom 60 – 85 %-tnom mravlje kiseline. Kratkotrajno tretiranje se vrši ODOZGO ili ODOZDO. Kratkotrajna primjena odozgo: spužvica se natopi 60 %-tnom otopinom i postavlja se na satonoše okvira gornjeg nastavka neposredno ispod poklopne daske. Ako je zajednica na 1 LR nastavku, krpa se natopi s 20 – 30 ml otopine, ako je na 2 LR nastavka s 40 – 50 ml. Postupak ponoviti 2-3 x u z dana u pravilnim vremenskim razmacima. Kratkotrajna primjena odozdo: spužvica se natopi 85 %-tnom otopinom i postavlja se u ladicu podnice s žičanom mrežom (otpornom na djelovanje mravlje kiseline!). Ako je zajednica na 1 LR nastavku, krpa se natopi s 20 – 30 ml otopine, ako je na 2 LR nastavka 40 – 50 ml. Postupak ponavljati kao u primjeni odozgo. Dugotrajna primjena mravljom kiselinom: tretiranje se vrši pomoću isparivača (npr. Nassenheider evaporator ili Liebig dispenser). Ono umanjuje troškove rada, isparavanje je dugotrajno, kontinuirani i kontrolirano. Dnevna temperatura zraka mora biti 15 – 30*C. (Više o Nassenheider evaporatoru na stranici UČIONICA urubrici PITALICA) Prednosti mravlje kiseline: može se koristiti u zajednicama s leglom. Pošto se prirodno nalazi u medu (kao i druge organske kiseline: oksalna i mliječna), opasnost od kontaminacije pčelinjih proizvoda gotovo i nema. Preporuke i mjere opreza: prilikom pripreme otopine, uvijek se stavlja kiselina u vodu, a ne voda u kiselinu! Prilikom primjene preporuča se dodatno prihranjivanje zajednice. Prije primjene mravlju kiselinu treba u zamrzivaču ohladiti na -18*C (da bi se spriječilo nekontrolirano isparavanje).

BEEVITAL HIVECLEAN je preparat koji se koristi u borbi protiv varoe na bazi vode, saharoze, limunske kiseline, oksalne kiseline, ekstrakta propolisa i eteričnih ulja, pa je stoga pogodan za ekološko pčelarstvo. Primjena: zagrijati na temperaturu tijela i upotrijebiti na vanjskoj temperaturi od 10 – 25*C, najbolje u kasno poslijepodne, oko 15 ml po ulicama u plodištu. Djelovanje: na dlačice pčela hvataju se i mikroskopski najmanje kapljice preparata, a zbog socijalnog kontakta i poriva čišćenja kod pčela, ravnomjerno se raspoređuje na sve ostale pčele i uzrokuje da se stanice kroz trenutno aktivne pčele temeljito pročiste od odumrlih larvi. Zbog pojačanog poriva za čišćenjem iz košnice se odmah odstranjuju i druga strana tijela. Prva primjena: u proljeće; druga: srpanj, kolovoz; treća: studeni, prosinac.

lijekovi 8 

ZIMSKA ZAŠTITA PROTIV VARROA DESTRUCTOR 

Zimska zaštita pčela protiv ovog nametnika podrazumijeva tretmane u razdoblju kad nema legla, naravno uz pravilnu upotrebu učinkovitost je veća od 90 %. Ovo razdoblje okvirno počinje krajem listopada i početkom studenog (gorska područja), čitav studeni (nizinska područja), odnosno krajem studenog i početkom prosinca (primorje).

OKSALNA KISELINA je organska kiselina koja se u prometu nalazi kao 71,4 % dihidrat oksalne kiseline, kemijske formule C2H2O4 X 2H2O. U krutom obliku to su bezbojni prizmatski kristali kisela okusa, kroz dulje vremena na zraku hlape, a u vodi se otapaju, to više što je voda toplija. U slobodnoj prirodi se nalazi u povrću (peršin, špinat) i korovima (kiselica). U većim količinama otrovna je za ljudski organizam, a u doticaju s otvorenim plamenom izaziva požar. Spada u kontaktna sredstva i prihvatljiva je u ekološkom pčelarstvu. Postoje 3 načina primjene na pčelama i u košnici: 1) prskanjem sitnim kapljicama  (magljenje, sprejanje) 30 – 50 ml po pčelama na okvirima, pri temperaturama vanjskog zraka iznad 0*C. Preporučena koncentracija: 3,3 – 3,6 %  = 3 l šećerne otopine 1:1 u kojoj otopimo 100 g oksalne kiseline (jedno pakiranje) 2) kapanjem po ulicama između saća izravno na pčele: kiselina se prije korištenja zagrije na temperaturu tijela. Potrebno je nakapati 5 ml otopine po pčelama (ako su u zimskom klupku). Pčele socijalnim kontaktom raznose kiselinu po zajednici. 3) isparavanjem pomoću posebnog uređaja – sublimatora Održavanje temperature otopine važno je zbog sprečavanja šoka na pčelama tijekom primjene, ali i zbog stabilnosti otopine (hlađenjem se šećer ili kiselina kristaliziraju i padaju na dno). Šećer je važan jer na sebe navlači vlagu i tako održava kiselinu otopljenom , pa ona dulje djeluje na varoe.

lijekovi 9

PERIZIN je tekući ektoparazicid za dijagnosticiranje i suzbijanje varooze putem djelatne tvari kumafosa. 1 ml koncentrata sadrži 32 mg kumafosa i nešto pomoćnih tvari. Kumafos je organofosfat koji potiče trajni podražaj i paralizu neuromuskulatornih veza kod grinja. Primjena: radna emulzija se pripremi tako da se koncentrat razrijedi s vodom 1: 50. Za izradu potrebnu količinu Perizina stavimo u bocu za istiskivanje i pomiješamo s vodom. Sa 10 ml Perizina (= jedno pakiranje) pripremi se 500 ml emulzije, odnosno s 1 ml (= jedna pipeta, priložena u pakiranju uz bočicu) za 50 ml emulzije. Nakon toga se spoji plastični nastavak za doziranje s uzlazno-usisnom cijevi i s plastičnim nastavkom za aplikaciju. Taj se set pričvrsti na bocu za istiskivanje i dobro protrese. Prije tretiranja potrebnu količinu emulzije treba istisnuti u odmjerni nastavak, a zatim lijek ravnomjerno nakapati uzduž zaposjednutih ulica po pčelama. Pčele ovim pripravkom smijemo tretirati samo kad u košnici nema legla (tijekom jeseni i zime). Ako se Perizin ipak koristi u proljeće , zbog poštivanja karence, tretman bi morao biti do kraja veljače (najkasnije 6 tjedana = 42 dana prije prve paše). Perizin se ne smije koristiti pri temperaturama nižim od +5*C, u bilo koje doba dana, optimalna doza: 5 ml po zaposjednutoj ulici. Dijagnosticiranje:jednokratni tretman na 10% košnica u pčelinjaku. Prije aplikacije se na podnicu stavi čisti podložak (hvatač varoe) koji se nakon brojanja otpalih i uginulih grinja uklanja nakon 24 sata. Liječenje: 2 x s razmakom od 7 dana. U dobro razvijenim zajednicama (koje u vrijeme liječenja zaposjedaju više od 6 ulica) za jednokratan tretman treba utrošiti 50 ml emulzije. U slabijim zajednicama (gdje pčele zaposjedaju 4-5 ulica) treba utrošiti 25 ml emulzije. U jako slabim zajednicama (manje od 4 ulice) treba 15 ml emulzije. Djelovanje: Perizin dolazi u medni mjehur pčela, a putem socijalnog kontakta pčele ga podijele. Kumafos se resorbira iz srednjeg crijeva, a hemolimfom raspodjeli po organizmu. Kako varoa siše hemolimfu, grinje već par sati kasnije počinju otpadati i ugibaju od učinka kumafosa. Za hladnog vremena neke od tretiranih pčela mogu uginuti (oko 1 %). Mjere opreza: u slučaju nestručnog rukovanja može doći do trovanja, pa se kao i inače u radu s takvim sredstvima treba pridržavati uputa i koristiti zaštitnu opremu. U slučaju trovanja treba aplicirati intramuskulatorno atropin sulfat 1% u dozi 0,2 – 0,5 ml po osobi. Rok valjanosti: 3 godine u originalnoj ambalaži, čuvati na suhom i tamnom mjestu pri temperaturi do 25*C. 

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.